همه چیز از کنکور زبان با مهندس امیر مسعودی ( بخش پنجم )

همه چیز از کنکور زبان با مهندس امیر مسعودی ( بخش پنجم )

دروسی که از آن ها در دفترچه آزمون عمومی سوال مطرح می شود. شامل درس های زیر است:

  • زبان و ادربیات فارسی

سوالات مربوط به بخش زبان وادبیات فارسی ، سوالات شماره ۱ تا ۲۵ دفترچه آزمون عمومی را شامل می شود. تعداد سوالات بخش زبان و ادبیات فارسی ۲۵ سوال است و زمان پیشنهادی برای پاسخ گویی به سوالات این بخش ۱۸ دقیقه است. سوالات مربوط به بخش زبان و ادبیات فارسی شامل سوالات بسیار متنوعی است و از بخش های املاء ، نگارش ، تاریخ ادبیات ، قرابت معنایی و بخش های دیگر دروس ادبیات و زبان فارسی را شامل می شود.
سوالات این بخش را به سادگی نمیتوان پاسخ داد و باید برای پاسخ گویی به این سوالات مطالعه به اندازه کافی باشد
سوالات این بخش تاثیر بسیار زیادی در قبولی متقاضی دارد و بهداوطلبان توصیه میشود از کنار سوالات این بخش به سادگی عبور نکنند.

  • زبان عربی

سوالات مربوط به بخش زبان عربی سوالات ۲۶ تا ۵۰ دفترچه آزمون عمومی کنکور زبان خارجی را شامل می شود و شامل ۲۵ سوال است. برای پاسخ گویی به سوالات این بخش داوطلبان به ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارند. درس عربی قواعد بسیار دقیقی دارد و بدون مطالعه و تست زنی نمی توان به سوالات این بخش پاسخ داد. درس عربی بیشتر از قواعدی که در آن به کار رفته است شامل استثنائاتی است که برای کسب نتیجه خوب در این بخش از آزمون عمومی باید مطالعه به اندازه کافی باشد.

  • دین و زندگی ( فرهنگ و معارف اسلامی )

سوالات بخش دیو و زندگی دفترچه آزمون زبان خارجی شماره ۵۱ تا ۷۵ دفترچه را شامل میشود و ۲۵ سوال دارد. مدت زمان پیشنهادی برای پاسخ گویی به سوالات این بخش ۱۷ دقیقه است. سوالات این بخش شامل ترجمه و نکته های مربوط به آیات قرآنی و احادیثی است که در کتاب های درسی آمده است. بخش دیگر سوالات را نیز احکام و اصول دینی را شامل می شود که موضوعات آن ها نیز در کتاب های درسی مطرح شده است.

 

مهندس امیر مسعودی مدرس برتر ریاضی کنکور

امیر مسعودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

همه چیز از کنکور زبان با مهندس امیر مسعودی ( بخش ششم )

س مرداد ۱۹ , ۱۴۰۰
همه چیز از کنکور زبان با مهندس امیر مسعودی ( بخش ششم ) زبان انگلیسی کنکور زبان خارجی در دفترچه سوالات عمومی خود دارای ۲۵ سوال عمومی زبان است. سوالات بخش زبان از شماره ۷۶ تا ۱۰۰ دفترچه عمومی آزمون را شامل میشود. مدت زمانی که برای پاسخ گویی به […]
تماس با خط 1
تماس با خط 2