مهندس مسعودی از خواب در زمان درس خواندن می گوید خواب بهانه است؟ دلیل اصلی ما از اینکه خوابمون میاد چی هست؟ علاقه نداشتن یا نداشتن برنامه خوب برای استراحت و کار های روزانه کتاب درسی برای اکثر شما کنکوری ها مثل خواب آورین ترین دارو ها عمل میکنه. داوطلب […]

پیشنهاد مهندس امیر مسعودی برای شروع مطالعه در عید به عقیده من از زمان عید تا روز کنکور نتیجه نهایی و رتبه ها مشخص می شود زیرا در این دوران دانش آموزان بیشترین و بالاترین تلاش خود را میکنند. نکته حایز اهمیت اینست که انهایی که تابحال مطالعه عالی داشتند […]

آموزش مدیریت زمان در تست های فیزیک از امیر مسعودی با نزدیک شدن به کنکور و زیاد شدن حساسیت بچه ها در تراز و رتبه ی آزمون های آزمایشی و همینطور حل تست ها و آزمون ها در خانه لازم دونستم مساله ای رو مطرح کنم که تقریبا میشه گفت […]

روش های تست زنی دما ، گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی فیزیک را صد بزنیم فصل چهارم فیزیک دهم مجموعه روش تست زنی فیزیک دهم فصل چهارم ( دما ، گرما و قانون گازها ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۵ dvd جزوه دارد […]

مجموعه جامع آموزش تستی دما ، گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی فیزیک را بیست بگیریم فصل چهارم فیزیک دهم مجموعه آموزشی فیزیک دهم فصل چهارم ( دما ، گرما و قانون گازها ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۷ dvd جزوه دارد تعداد صفحات […]

روش های تست زنی ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی فیزیک را صد بزنیم فصل سوم فیزیک دهم مجموعه روش تست زنی فیزیک دهم فصل سوم ( ویژگی های فیزیکی مواد ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۵ dvd جزوه دارد تعداد صفحات جزوه ۴۷صفحه […]

مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی فیزیک را بیست بگیریم فصل سوم فیزیک دهم مجموعه آموزشی فیزیک دهم فصل سوم ( ویژگی های فیزیکی مواد ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۸ dvd جزوه دارد تعداد صفحات جزوه ۶۲ صفحه تصویر جزوه […]

روش تست زنی کار ، انرژی و توان دهم مهندس امیر مسعودی تست های کنکور خود را ۱۰۰ بزنید فصل دوم فیزیک دهم مجموعه روش تست زنی فیزیک دهم فصل دوم ( کار ، انرژی و توان ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۴ dvd جزوه […]

آموزش کاروانرژی مهندس امیر مسعودی فیزیک را بیست بگیریم فصل دوم فیزیک دهم مجموعه آموزشی فیزیک دهم فصل دوم ( کاروانرژی ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۷ dvd جزوه دارد تعداد صفحات جزوه ۵۲ صفحه تصویر جزوه : نمونه تدریس کاروانرژی دهم مهندس امیر مسعودی: […]

روش تست زنی فیزیک و انداره گیری مهندس امیر مسعودی تست های کنکور خود را ۱۰۰ بزنید فصل اول فیزیک دهم مجموعه روش تست زنی فیزیک دهم فصل اول ( فیزیک و اندازه گیری ) تدریس مهندس امیر مسعودی تصویر محصول : تعداد حلقه ۴ dvd جزوه دارد تعداد صفحات […]

تماس با خط 1
تماس با خط 2